Kwadrant Visie en ambitie

Kwadrant Visie en ambitie

Bestuurlijke wil, urgentie, sociale innovatie en integrale beleidsontwikkeling

Dit kwadrant omvat het proces van maatschappelijke, politieke en bestuurskundige bewustwording, dialoog, (sociale) innovatie en participatie, gericht op de gezamenlijke visie en ambitie voor ‘de transitie naar een hoogwaardige gezonde leefomgeving’ (denken én doen). Dit leidt ook vaak tot ‘agenda setting’, of een schetsboek voor een omgevingsplan, gekoppeld aan een nieuwe integrale aanpak voor het samenspel tussen de partijen. Als allereerste stap in het proces, maar óók voortvloeiend uit de andere processen in het kader.

Welke vragen kunnen bestuurders hiermee beantwoorden?

  • Q: hoe kom ik van sectoraal naar integraal beleid?
  • Q: hoe kan ik het participatieproces tussen overheid, bedrijven, organisaties en burgers voldoende inhoud geven?
  • Q: hoe kan ik samen voortdurend nieuwe meerwaarde creëren voor een gezonde en duurzame omgevingskwaliteit?
  • Q: hoe krijg ik mijn eigen collega’s mee en gaan we opgaven samen oppakken?
  • Q: hoe maak ik integrale projectteams in mijn organisatie?

Enkele instrumenten

 

TERUG NAAR HET BESTUURLIJK HANDVAT